Buddhistisk ritualtjeneste

Vi tilbyder at stå for et fuldstændigt buddhistisk ritual for døende omkring eller lige efter dødstidspunktet. Her benytter vi The Liberation Box eller dele af det.

Træning i buddhistisk ritualtjeneste

Vi tilbyder træning i at benytte "The Liberation Box", som er en buddhistiske praksis for den døende ved dødstidspunktet.

Foreslået donation: 50 kr.

Kontakt Maria Damsholt: 51 28 08 58

Ritualer og Bønner

To gange om måneden foretager vi Medicin Buddha ritualer. Den første onsdag foretager vi en Medicin Buddha Sadhana og den tredie onsdag en Medicin Buddha Puja.

Medicin Buddha Sadhana er en Medicin Buddha meditation, som enhver kan foretage. Sadhanaen er en beskrivelse af, hvordan meditationen foretages. Ved at udføre denne meditation healer man sygdomme og forhindrer sygdommes opståen. Desuden fremmer man ro, fred og harmoni. Det er også en meget velegnet praksis, hvis man arbejder med andre mennesker. Sadhanaen kan bruges i forbindelse med ethvert problem. Den findes i en kortere og en længere version.

Medicine Buddha Puja, The Wish-Fulfilling Jewel, er en mere omfattende praksis. Denne praksis er ekstremt kraftfuld og velgørende. De Otte Medicin Buddhaer foretog særlige bønner om, at deres evne til at hjælpe andre ville tiltage i netop denne tidsalder med så mange krige, uhelbredelige sygdomme og katastrofer. Gennem denne praksis foretager vi omfattende ofringer til ære for de Otte Medicin Buddhaer og genkalder os de særlige bønner, som disse foretog på deres vej hen mod oplysning. Ved at gøre dette aktiverer vi disse oplyste væseners stærke healende energi, og vi leder dem til at gavne både os selv og andre.

Både Medicin Buddha Sadhana og Medicin Buddha Puja foretages med dedikationer for vores tidligere og nuværende patienter. Vi foretager også dedikationer for andre, som måtte ønske det.

Hvis du ønsker at vi beder for nogen i din familie eller dine bekendte så kontakt Jette Falster: jfalster@hotmail.com eller Maria Damsholt: maria@damsholt.dk

Foredrag

Vi kommer gerne ud og fortæller om vores arbejde f.eks. i foreninger, på plejehjem eller skoler. Kontakt os hvis du ønsker at høre mere. tlf.+45 51 62 68 88

Samtaler

Vi tilbyder også et rum til individuel samtale med vores uddannede frivillige, hvis der er behov for det.

Omkring andre tilbud kontakt:  tlf. +45 51 62 68 88 eller Maria Damsholt tlf. +45 51 28 08 58 eller send os en email.

Andre tilbud og aktiviteter