Værdigrundlag

Vi er alle forbundne

Vi er et projekt tilknyttet Center for Visdom og Medfølelse, og vores arbejde er inspireret af buddhistiske værdier og veje. 

Som mennesker møder vi uundgåeligt svære stunder, smerte og foranderlighed. Hvad der lige nu er let, kan om lidt blive tungt, - og omvendt. Vi er ikke isolerede individer, men forbundne med alt andet levende. Derfor er den andens smerte også min, og jeg har evnen til at indleve mig i den andens liv. Det kunne være mig, - det bliver også mig en dag. Vi bliver alle gamle, vi bliver alle syge og vi skal alle dø.

Denne indlevelse stimulerer medfølelsen, som er kernen i hvad vi tilbyder, og hvorfor vi tilbyder disse tjenester.

Vi ønsker at møde alle ligeværdigt og i respekt for deres værdier. Når vi tager ud i besøgstjenesten eller vågetjenesten, kommer vi som medmenneske til et andet menneske i nærvær, og er åbne for de behov der er lige nu.

Vi vil gerne gennem vores nærvær skabe et rum af fred og ro, som kan støtte det andet menneske i at finde deres egne svar, være sig selv og gennemgå deres egen proces.

 

Tre principper for vores arbejde med døende.

Vores arbejde i vågetjenesten bygger på følgende tre principper om døden, som vi har modtaget fra Lama Zopa Rinpoche:

1. Det er naturligt at dø. Alt levende dør. Dyr, mennesker og planter. Bygningsværker og ting forvitrer. Døden er en realitet i vores liv. At have set denne realitet i øjnene, hvor svært det end kan forekomme, vil have en positiv indflydelse på vores sans for livets værdier og for, hvad livet skal bruges til.

2. Hvert eneste minut dør der så utroligt mange væsener i hele verden. Denne erkendelse hjælper os til at sætte vores egen død i perspektiv. Vores egen død er slet ikke noget enestående; der er mange væsener som dør samtidigt med os.

3. Det er utroligt vigtigt at dø i en så fredelig, rolig og kærlig sindstilstand som overhovedet muligt. Det er utroligt vigtigt at dø med åbent hjerte. Det betyder at det er vigtigt at have gjort sine forhold klare: at have talt ud, forstået, forsonet sig, tilgivet om muligt. Dette i sig selv vil bringe fred i den enkelte og skabe fred mellem mennesker.