Intensivkursus om kunsten at leve i glæde  og at dø med fred

Om at drage omsorg for os selv og andre ved dødstidspunktet

Kursets handler om

  •  At forholde sig til egen sorg, kriser, smerter og dødelighed, for at udvikle større livskvalitet og for at kunne have  med døende mennesker at gøre, uden selv at miste livsmod og glæde.

  •  At få kendskab til forskellige religioners syn på åndelig hjælp til døende.

  • At få kendskab til faktorer, der har betydning for smerte, samt fysisk pleje af døende mennesker.

  • Buddhismens syn på dødsprocessen og åndelig hjælp. 

Kurset er åbent for alle, der enten selv ønsker at forberede sig på egen eller familiemedlemmers død, eller som gerne vil være frivillig i Medicin Buddha's Lysende Klare Land.


Indhold

  • Kommunikation, aktiv lytning, terapeutisk berøring.

  • Kriseteori og reflektioner over udviklingsmuligheder i kriser.

  • Svære følelser. Døden og det at dø.

  • Forholde sig til egen dødelighed.

  • Pleje af den døende. Smerte.

  • Forskellige perspektiver på åndelig smerte og åndelig hjælp.

 Form

Oplæg, refleksioner, samtaler, diskussioner ogøvelser.

Varighed

 3 weekends. 

Næste kursus i 2019:

Modul I 24. + 25. August 2019, begge dage 10-16

Modul II 7. + 8. September 2019, 1o-16 og 10-15

Modul III 26. + 27. oktober  2019, 10-14 og 10-15

Foreslået donation 650 kr pr. weekend.

Kontakt Maria Damsholt + 45 51 28 08 58 for nærmere beskrivelse af hele kurset.

 

 

 

 

 

  i 2019

 
 
Mandala for Foundation for the Preservation of the Mahayana Buddhism.

Mandala for Foundation for the Preservation of the Mahayana Buddhism.