Besøgstjenesten

Vi tilbyder her regelmæssige besøg og støtte til mennesker, som er kronisk eller alvorligt syge. Vi kommer på plejehjem, i eget hjem eller på hospitalet.

Vi indretter os efter de behov der er og har som mål at skabe relation baseret på tillid, respekt og ligeværd. 

Det er den samme frivillige, som kommer som besøgsven hver gang, og der opstår ofte nære venskaber. 

 Vi giver kontakt og nærvær menneske til menneske, tid til at tale sammen eller være sammen i stilhed. Vi kan ledsage på små ture eller til undersøgelse og behandling eller hvad nu behovet er.

Vi kommer et par timer ad gangen om dagen eller om aftenen. Hyppigheden kan variere og aftales med den enkelte og deres pårørende eller personalet.

Vi kommer fortrinsvis i storkøbenhavn og hjælper gerne med at henvise til lignende frivillig-organisationer i andre dele af landet.