"Den virkelige lykkes sol skinner i dit liv, når   du begynder at drage omsorg for andre."

                                                                  - Kyabje Zopa Rinpoche

 

                                                           Intensivkursus 2019

 

         Kunsten at leve i glæde  og at dø med fred. Om  at drage omsorg for os selv og andre ved                                                                                  dødstidspunktet

Formål:   At forholde sig til egen sorg, kriser, smerter og dødelighed, for at udvikle større livskvalitet og for at kunne have  med døende mennesker at gøre, uden selv at miste livsmod og glæde.  At få kendskab til faktorer, der har betydning for smerte.

At tage sig af den døende og den døde. At skabe befordrende omgivelser for den døende.

Når personen dør. Når vejrtrækningen er ophørt. Buddhismens syn på dødsprocessen.

 Mellemtilstanden (Bardo) Mantraer for at gavne den døende og den døde.

  Kurset er åbent for alle der ønsker at forberede sig på egen eller familiemedlemmers død,   eller som gerne vil være frivillig i  Medicin Buddhas Lysende Klare Land.

Indhold:                                           

                                            Kommunikation, aktiv lytning, terapeutisk berøring.

                                            Kriseteori og reflektioner over udviklingsmuligheder i kriser.

                                            Svære følelser. Pleje af den døende. Smerte.

                                            Døden og det at dø.

                                            Forholde sig til egen dødelighed.

                                            Åndelig smerte og åndelig hjælp.

 Form:                                Oplæg, refleksioner, samtaler, diskussioner og  øvelser.

 Varighed:                                           

Modul I består af lørdag den 24. og søndag den 25. august. Kommunikation/Svære spørgsmål/ kriser og udviklingsmuligheder i kriser. Tilgivelse

Modul II består af  lørdag den 7. og søndag den 8. september. Total smerte/ det psykologiske aspekt af smerte. /Åndelig smerte og hjælp./Pleje af døende.

 Modul III består af lørdag den 12. og søndag den 13.  oktober.   Den tibetanske Buddhismes syn på døden og det at dø. / Hvordan hjælper vi døende?                  

 Pris:                                            650, kr. for hvert modul, indbetales på: 8401 1278938

 Modulerne kan tages alle sammen på én gang  eller man kan blot  tage en  eller 2 moduler. Hvis man ønsker at være frivillig i MBL må  alle 3 moduler tages.

Tilmelding:    mbltjeneste@gmail.com Du er også velkommen til at ringe på 51 28 08 58 for at høre nærmere